Инструкция за ползване:

Изберете Сметки, плащания и карти или Овърдрафт

След това изберете до 5 банки от менюто и желаните за сравнение параметри.

Най-изгодната стойност от избраните банки се оцветява в зелено, а най-неизгодната - в червено.

Съвет: за да проверите стойностите на повече банки, можете да премахвате и добавяте банки в рамките на ограничението от 5 банки едновременно, без да се налага да правите ново търсене.

{{last_update_time}}
Към Сметки, плащания и карти
Общи услуги по сметката, Карти и пари в брой, Плащания в национална валута и чуждестранна валута
Към Овърдрафт
Овърдрафт и сродни услуги